Developing accelerators to provide better access to innovation finance for SMEs

ACCELERATOR was presented at Saint George Startup Week to young entrepreneurs!

ACCELERATOR project is financed within Interreg Danube Transnational Programme and engages in exploring and piloting the innovative path of acceleration programmes (a new type of investment readiness programme) towards improved business support in the Danube region.
ACCELERATOR’S main objective is to enhance access to innovation finance through improving the institutional framework conditions and related policy instruments by developing the practical solution of acceleration services. The primary target group are SMEs in need of capital but lacking skills to acquire it.

More info here!

Titlu proiect: “Developing accelerators to provide better access to innovation finance for SMEs”

Acronim: ACCELERATOR.

Parteneri din: Ungaria, România, Slovenia, Bulgaria, Republica Cehă, Bosnia și Herțegovina, Austria, Croatia, Serbia

Obiectivul principal al acceleratorului este de a spori accesul la finanțarea inovării, prin îmbunătățirea condițiilor-cadru instituționale și a instrumentelor politice conexe prin dezvoltarea soluțiilor practice a serviciilor de accelerare și influențarea cadrului strategic în cauză la nivelul regiunilor partenere și la nivelul programului.

Grupuri țintă:
IMM-uri care au nevoie de capital, dar lipsite de abilități pentru a o dobândi.
Organizațiile de sprijinire a afacerilor, care vor avea servicii noi sau îmbunătățite de accelerare și conectate între ele printr-o o rețea transnațională a regiunii Dunării.
Integrarea instituțiilor de finanțare de capital în ecosisteme de inovare regionale, integrarea sectorului public,( datorită creșterii atenției asupra programelor de capital din fonduri structurale) în mod activ să canalizeze recomandările de politici comune privind facilitarea răspândirii serviciilor de accelerare și realizarea unei strategii comune privind promovarea serviciilor de accelerare și integrarea acestora în măsuri ESIF ( Fonduri Structurale de Inovare Europeană) în regiunea Dunării.