A gazdaság és oktatás összekötése– Műhely Hubbok

Az erdélyi fiatalok nagy hátránnyal indulnak a munkaerő piacon több okból is, az egyik ilyen és szerintünk legfontosabb, hogy a gazdasági rendszer létezése és fejlődése nem a regionális potenciálon alapszik. Tanúi lehetünk az oktatás és a gazdasági realitás közti párhuzamnak. Egy másik tény, hogy túl a lexikális tudáson, a fiatalok nagy többsége nem tud beilleszkedni a szociális és gazdasági valóságba a felsőoktatási képzések elvégzése után sem. Ezekre a tényekre alapozva, célszerű olyan oktatási- nevelési struktúrákat létrehozni, ami a társadalmi kompetenciákat erősitik, kezdeményező fiatalokat nevel egy egészséges társadalmi ökoszisztémáért, az indigó (új) generáció igényeire szabva. Fontos, hogy a mai generáció, az ország nyelvét ismerve, de saját anyanyelvén tanulhasson újszerű módszerekkel, előtérbe helyezve a fenntartható fejlődést, a régió természeti adottságait, a szociális felelősségvállalást.
Stratégiájának a követése, és azon gazdasági területek figyelembe vétele melyek a régiónk kiválósági bizonyítványát képezik. Ezek alapján, az innoHUB keretén belül 5 gazdasági ágazat van kiemelve és fejlesztve fiatalok és mentorok által: zöld energia, balneoturisztika, egészséges életmód, kreatív ipar és IT.
Ha innovációról, újszerű megoldásokról és kreativitásról beszélünk a fiatal nemzedék kezdeményezésével szükségszerű, hogy a szakiskolákon belül létrejöjjenek úgynevezett „műhely hubbok”.

Ezek a terek lehetőséget biztosíthatnak a diákoknak, fiataloknak, tanároknak az alkotásra, a korlátlan ötletelésre, önmegvalósítási lehetőségek tárházát kínálja. A co-workerek tevékenységét mentorok fogják nyomon követni és támogatni, akik szakemberek és aktív szereplői az említett területek klasztereinek.
Ez az a hely ahol ahol a munkásság egyenesen arányos a sikerességgel, ahol a friss gondolatok találkoznak, az elmélet kapcsolódik a gyakorlattal és a kreativitásnak nincsenek határai szabva.
A HUB azokat a személyeket célozza meg akiknek az otthoni munkavégzés ingerszegény, az irodabérlés fölösleges, fejlődési lehetőségre vágynak, azokat a fiatalokat akik tudni és szembesülni akarnak a jelen realitásaival.
Így lesz ez egy alkotó és tudás központ, hisz a tudásra alapozott fejlődés az egyedüli irányelv mely képes szolgálni a jelen kihívásait.