Rólunk

Mi az INNOHUB?

Egy tudás és tanulás központ vagyunk, itt találkozik az oktatás a gazdasággal és a gazdaság az oktatással. Összekötünk, előresegítünk és ötletelünk.
Helyet és helyzetet biztosítunk a korlátlan ötletelésre, a kreativitásra, a fejlődésre, úgy szakmai, mint önismereti szempontból.
A HUB közösségi teret jelent, ahol elkötelezett, együttműködésre nyitott emberek gyűlnek össze, hogy egymást inspirálva, közösen, de mégis egymástól függetlenül ötleteket valósítsanak meg.
Ezt a munkastílust co-workingnak nevezzük, ami magába foglalja az ismerkedést, tapasztalat cserét, közös érdekeltségi pontok megfogalmazását, közös ügyeket. Egy HUB akkor sikeres, ha az ügyek a regionális fenntarthatósági fejlődést szolgálják.
Az innoHUB Székelyföld első co-working tere, aminek Sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorház ad otthont.

Lehetőséget biztosítunk fiataloknak az alkotásra, a korlátlan ötletelésre, önmegvalósítási lehetőségek tárházát kínálva.
Az InnoHUB a következő területek fejlődésére épít: zöld energia, balneoturizmus, egészséges életmód, kreatív iparágak és IT.
A mentorok szakemberei és aktív szereplői az említett területek klasztereinek, nyomon követik és támogatják a coworkerek tevékenységeit.

Az INNOHUB az a hely ahol az ötletből valóság lesz, ahol a munkásság egyenesen arányos a sikerességgel, ahol a friss gondolatok találkoznak, az elmélet kapcsolódik a gyakorlattal és a kreativitásnak nincsenek határai.
NEM MINDEN ÖTLETBŐL KELL VÁLLALKOZÁS LEGYEN, VISZONT MINDEN JÓ ÖTLETBŐL LEHET VALÓSÁG.
Egyszerű, légy spontán, fogd a laptopod, vagy használd a mi munkaeszközeinket, és lépj be hozzánk alkotni, mindehez társul egy inspiratív környezet, amit egy fiatal csapat és a jó kávé határoz meg.

Szemléletünk alappillérei:

INSPIRÁCIÓ – STIMULÁCIÓ: Alkotásra ösztönöz, sarkall, terv végrehajtására, szellemi vagy művészi alkotásra, tevékenységre késztet.
PROVOKÁCIÓ: Olyan inspirációs hatások összesége, amelyek kiváltják az egyénből az újdonság, a változás iránti nyitottságot, tettrekészséget.

EGYSZERŰSÉG: nem bonyolult jelleg, tulzó összetettségtől,fölösleges díszítésektől mentes jellemzők.

HARMÓNIA: Teljes összhang, egyetértés. Több dolog zavartalan együttléte, vagy együtt fellépő egységes hatása. Több tényező egymás után következésében, illetve egyszerre való megjelenésében, működésében, hatásában a köztük levő zavartalan viszony, az egymást kiegészítő, erősítő, segítő jelleg. A harmónia fontos eleme az emberi kapcsolatoknak, a hatékony munkavégzésnek, együttműködésnek.

SZINERGIA: Együttműködés, együtthatás: amikor több elem vagy tényező együttműködéséből nagyobb teljesítmény, magasabb eredmény jön létre, mintha az elemeket vagy tényezőket egyszerűen összeadnánk.

FENNTARTHATÓSÁG:
A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket gazdasági, szociális és környezeti szempontból egyaránt.

TALÁLÉKONYSÁG: Valaki képessége arra, hogy kitaláljon zseniális ötleteket, ráleljen a megoldásokra.

KREATIVITÁS: Kreativitást az 50-es években Guilford kezdte el vizsgálni. „A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését”. Guilford szerint a kreativitás a divergens (széttartó) gondolkodásban nyilvánul meg. A divergens gondolkodás teszi lehetővé egy probléma több oldalról való megközelítését annak megoldása során, illetve olyan elemek összekapcsolását, amelyeket rendszerint egymástól függetlennek, vagy össze nem illőnek tartunk. A divergens gondolkodást segítő feladatoknak egyszerre több helyes megoldása is létezik.

Összefoglalva a divergens gondolkodás megmutatkozik: A problémák iránti érzékenységben A gondolkodás könnyedségében (fluencia), amely a szavak, gondolatok közötti kapcsolatok gyors képzésében nyilvánul meg. A gondolkodás rugalmasságában (flexibilitás), ez teszi lehetővé a megoldások célszerű variálását. A gondolkodás eredetisége (originalitás), a szokatlan megoldások képességében rejlik.